Gå til hovedinnhold

Samtykke til bemannede undervannsoperasjoner i 2010

Samtykke: Statoil ASA og Gassco AS (Selskapene) har fått samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO) i 2010.


Samtykket omfatter dykking ned til 180 meter og gjelder definerte og udefinerte drifts- og prosjektoppgaver, samt reparasjonsberedskap.

BUO vil bli utført under kontrakt ”Diving, Pipeline Repair, Contingency and Modification Services” mellom Statoil og Technip Norge AS.

Gassco vil under ”Samarbeidsavtale for undervannstjenester” med Statoil også kunne være bruker av denne kontrakten.

For å gjennomføre BUO vil Selskapene benytte blant annet DSV (Diving Support Vessel, dykkerfartøy) Wellservicer og lettbåt LDC Technip Sea Hunter.
 

Skandi Arctic (source: STX Europe)

Technip har under bygging/utrustning DSV Scandi Arctic (foto) som planlegges tatt i bruk ved selskapenes BUO i løpet av første halvår 2010.

Vi har bedt Selskapene om å oversende Petroleumstilsynet nærmere informasjon angående aktiviteter nevnt i samtykkesøknadens punkt 2.1.5 om definerte drifts- og prosjektoppgaver, punkt 2.3 vedrørende udefinerte drifts- og prosjektoppgaver og punkt 2.4 om reparasjonsberedskap i god tid før igangsettelse.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |