Gå til hovedinnhold

Samtykke til boring av letebrønn 2/1-16 S

Talisman Energy Norge AS (Talisman) har fått samtykke til boring av letebrønn 2/1-16 S med den flyttbare innretningen Mærsk Giant.


Talisman er operatør for utvinningstillatelse 299 i blokk 2/1 i den sørlige delen av Nordsjøen. Samtykket gjelder boring av letebrønn 2/1-16 S i et prospekt kalt Frode.

Riggens posisjon ved boringen vil være:

  • 56° 51' 01.72" N
  • 03° 18' 52.69" Ø

Vanndypet på stedet er 67 meter.

Brønnen skal bores med den flyttbare boreinnretningen Mærsk Giant. Boringen er planlagt startet i andre kvartal 2013. Varigheten vil kunne være inntil 110 dager, avhengig av eventuelt funn.
 

 

Mærsk Giant er en oppjekkbar flyttbar boreinnretning som eies og opereres av A.P. Møller-Mærsk Gruppen.
Innretningen er bygget i Japan hos Hitachi, ferdigstilt i 1986. Mærsk Giant kan operere i opp til 107 meters vanndyp og har plass til 87 personer.

Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i februar 2002.

Brev til Talisman

Journal 2013/145
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77