Gå til hovedinnhold

Samtykke til boring - Johan Sverdrup

Lundin Norway as har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Bredford Dolphin til boring og produksjonstesting på Johan Sverdrup-funnet i Nordsjøen.


Samtykket gjelder boring og produksjonstesting av brønn 16/5-4 som tilhører utvinningstillatelse 501.

Innretningens planlagte posisjon er:

  • N 58º 73' 46.92''
  • Ø 02º 73' 55.71''

Planlagt oppstart er september med en varighet på cirka 46 dager.
 


 

Bredford Dolphin (bildet) er en tredjegenerasjon halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Aker H-3. Innretningen ble ferdigstilt i 1976.

Bredford Dolphin er eid av Fred Olsen ASA og operert av Fred Olsens datterselskap Dolphin AS (Dolphin). Selskapet har hovedkontor i Stavanger.

Innretningen er registrert i Singapore, med DNV som klassifiseringsselskap.

Bredford Dolphin fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i 2007.


Journal 2013/926

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77