Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Askepott

Statoil har fått samtykke til å bruke den flyttbare boreinnretninga Askepott til brønnaktivitetar på Oseberg Vestflanken 2.


Oseberg Vestflanken 2 består av tre olje- og gasstrukturer i Nordsjøen, om lag åtte kilometer nordvest for Oseberg feltsenter.

Feltet skal bygges ut med en ubemannet brønnhodeplattform. Brønnene skal fjernstyres fra Oseberg feltsenter.

Brønnhodeplattformer uten boligfasiliteter, helikopterdekk og livbåter er nytt i Norge, men er i bruk andre steder, blant annet på dansk og nederlandsk sokkel.

Samtykket som no er gitt, omfattar boring, sidestegsboring, plugging og brønnintervensjoner på Oseberg Vestflanken 2.

Planlagt borestart er oktober/november 2017. Samtykket gjeld fram til november 2025.

Askepott er ei oppjekkbar boreinnretning av typen Cat J. Ho er eigd av utvinningsløyve 053 (Oseberg), kor Statoil er operatør. Driftsentreprenør for innretninga er KCA Deutag Drilling Norge.

Askepott var bygt av Samsung i Sør-Korea i 2017, er registrert i Norge og har klasse i DNV GL.

Den fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i november 2017.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77