Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av av Scarabeo 5 på blokk 6506/11

Statoil har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Scarabeo 5 til permanent plugging av brønn 6506/11-A-3H i Norskehavet.


Brønnen tilhører utvinningstillatelse 134B/C og ligger på Morvin, om lag 20 kilometer nord for Kristinfeltet og 15 kilometer vest for Åsgardfeltet.  Vanndypet i området er omtrent 340 meter.

 

Scarabeo 5 er en flyttbar boreinnretning bygget i Italia hos Fincantieri Shipyards Genova, ferdigstilt i 1990. Den opereres av Saipem Norwegian Branch (Saipem).

Innretningen fikk (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |