Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av innretningene på Vale etter operatørskifte

Ptil har gitt Centrica Resources Norge AS (Centrica) samtykke til bruk av innretningene på Valefeltet i forbindelse med at selskapet overtar operatørskapet fra Statoil.


Statoil søkte på vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelse 036 Olje- og energidepartementet om å overføre operatørskapet for Vale til Centrica. OED har innvilget søknaden, og operatørskiftet ble iverksatt 1.5.2012.

Endring av operatør innebærer at denne må søke om samtykke til bruk av innretningene. Det er fordi et samtykke er et uttrykk for Ptils tillit til at operatørselskapet kan stå for driften på en forsvarlig måte og i samsvar med kravene i regelverket, og er først og fremst basert på vår vurdering av relevante deler av selskapets styringssystem.

Ptil har nå gitt Centrica samtykke til bruk av innretningene på Valefeltet.

Vale er et gasskondensatfelt som ligger ca 16 km nord for Heimdal. Feltet er bygget ut med en brønnramme på havbunnen, som er knyttet til Heimdalinnretningen gjennom et rørledningssystem.

Feltet ble satt i produksjon i mai 2002 med Hydro som operatør, deretter Statoil etter sammenslåingen av de to selskapene i 2007. Operatørskiftet innebærer også at Centrica overtar Statoils andel i utvinningstillatelsen, og vil etter dette ha en andel på 75,8 prosent, mens Total E&P Norge AS har 24,2 prosent.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77