Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Mærsk Gallant til produksjonsboring på Ekofisk Sør

ConocoPhillips Skandinavia AS har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Mærsk Gallant til forboring av produksjonsbrønner på Ekofisk Sør.


Samtykket gjelder bruk av Mærsk Gallant til forboring av produksjonsbrønner på Ekofisk 2/4-Z, som er én av de to innretningene som inngår i utbyggingen av Ekofisk Sør. Produksjonsinnretningen 2/4 Z vil få broforbindelse Ekofisk feltsenter.

Ekofisk feltsenter omfattes av utvinningstillatelse 018 og ligger cirka 280 km sørvest for Stavanger. Vanndypet på stedet det skal bores er 79 meter.

Boringen er planlagt startet i begynnelsen av september 2012 og vil vare til slutten av juni 2013.Mærsk Gallant er oppjekkbar boreinnretning, bygget ved Far East Levingston Shipbuilding (FELS) i Singapore i 1993. Den er klasset i Lloyd’s og registrert i dansk skipsregister. Innretningen opereres av Maersk Contractors Norge A/S.

Mærsk Gallant fikk samsvarsuttalelse (SUT) i august 2002.

Brev med samtykke til ConocoPhillips Skandinavia AS.


Journal 2012/1046

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064