Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Mærsk Innovator til boring og komplettering

ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) fått samtykke til bruk av den oppjekkbare boreinnretningen Mærsk Innovator til boring og komplettering av to brønner på Ekofisk 2/4-M.


Ekofiskfeltet ble oppdaget i 1969 og er det eldste av olje- og gassfeltene på norsk sokkel som er i produksjon. Feltet ligger om lag 280 km sydvest for Stavanger. Vanndypet er cirka 73 meter.

Boringen vil starte juni 2014 og har en samlet varighet på cirka 30 dager.

Mærsk Innovator er en oppjekkbar boreinnretning bygget ved Hyundai i Sør-Korea i 2002. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i mai 2003. Den er eid av Mærsk Contractors og opereres av Mærsk Drilling Norway AS. Innretningen er registrert i Danmark med Det norske Veritas som klassifikasjonsselskap.
 

Journal 2014/462

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77