Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Martin Linge-innretningen

Vi har gitt Equinor Energy as (Equinor) samtykke til å ta i bruk deler av Martin Linge-innretningen.


Martin Linge-feltet ligger i Nordsjøen, 42 kilometer vest for Osebergfeltet og nær grensen til britisk sektor. Havdypet i området er 115 meter.

Feltet er under utbygging.

Martin Linge er under utbygging, med Equinor som operatør. Vi har nå gitt selskapet samtykke til å ta i bruk deler av innretningen under oppkobling, ferdigstilling og forberedelser til oppstart.

Samtykket gjelder bruk av Martin Linge A med boligkvarteret, helikopterdekk og andre deler av innretningen som tas i bruk i oppkoblings- og oppstartsarbeidet.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77