Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av ny rørledning på Troll

Statoil har fått samtykke til bruk av gassrørledningen Troll P12 Pipeline.


Trollfeltet ligger om lag 63 kilometer vest for Kollsnes, og tilhører utvinningstillatelsene 054 og 085.

Solitaire (kilde: Dynamic Positioning News)

P12-gassrørledningen ble installert i april 2011 fra Solitaire, verdens største rørleggingsfartøy.

Rørledningen har en diameter på 36 tommer, og går fra Troll A-innretningen (foto)  til prosessanlegget for gass på Kollsnes, og P12-terminalen på land.

Havbunnen er forholdsvis jevn fra Troll A frem til norskerenna, mens området nær Kollsnes består av ujevn havbunn med vanndypforskjell fra 350m til 150m.

Betydelig mengde sjøbunnsintervensjon, med grøfting og steininstallasjon er utført for å tilrettelegge for installasjon av rørledningen.

Den skal kunne opprettholde eksportkapasiteten på 30 GSm3/år og 120 MSm3/d.

P12-rørledningen har planlagt produksjonsoppstart 1. oktober 2011. Alle materialer, utstyr og strukturer er designet og bygget for en levetid på 50 år.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |