Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av rørledninger og undervannsproduksjonsanlegg

Statoil har fått samtykke til bruk av rørledninger og undervanns-produksjonsanlegg på Visund Nord.


Visund Nord ligger i den nordlige delen av Nordsjøen i utvinningstillatelse 120, hvor Statoil er operatør. Havdypet på stedet er cirka 380 meter.

Planlagt oppstart er august 2013.
 

Petroleumstilsynet har nå gitt samtykke til bruk av rørledninger og undervannsproduksjon i samsvar med Statoils søknad.

Journal 2013/727

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77