Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Rowan Norway til boring av produksjonsbrønner på Ekofisk 2/4-B

ConocoPhillips har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Rowan Norway til boring av tre nye produksjonsbrønner på Ekofisk 2/4-B


ConocoPhillips skal bore nye produksjonsbrønner  på Ekofisk 2/4-B i form av sidesteg fra eksisterende brønner. Samtidig skal de gamle brønnene forlates permament.

Boreprogrammet er planlagt startet i slutten av desember 2012 og vil vare til midten av 2014.

Boringen skal gjennomføres med den flyttbare boreinnretningen Rowan Norway, som vil være plassert inntil 2/4-B-innretningen men arbeidet pågår.
 

 


Rowan Norway (bildet) er en oppjekkbar boreinnretning bygget i 2011 ved Keppel Fels i Singapore. Den er registrert i Panama og har klasse i DnV.

Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Petroleumstilsynet (Ptil) 21.12.2012.

Ptil har nå gitt ConocoPhillips samtykke i samsvar med søknaden.


Journal 2012/1323

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77