Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Songa Equinox på Trollfeltet

Vi har gitt Equinor Energy as (Equinor) samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretninga Songa Equinox på Trollfeltet i Nordsjøen.


Samtykket gjeld boring og komplettering av brønn 31/2-O-25 AYH XT.

Forventa oppstart er tidlegast 8. juli 2018. Aktiviteten har ei forventa varigheit på 44 dagar.

Trollfeltet ligg om lag 65 kilometer vest for Kollsnes i Hordaland og er det største gassfunnet som er gjort i Nordsjøen.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95