Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Winner til produksjonsboring på Alvheim-feltet

Marathon Oil Norge AS (Marathon) har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Transocean Winner til boring av produksjonsbrønn 24/6-B-5 på Alvheimfeltet.


Alvheimfeltet er bygd ut med den flyttbare produksjonsinnretningen Alvheim FPSO og havbunnsbrønner. Brønn 24/6-B-5 skal produsere olje fra ett av de tre funnene som Alvheimfeltet består av. Havdypet i området er mellom 120 og 130 meter.

Arbeidet vil starte tidligst i løpet av februar, og har en forventet varighet på 140 dager.
 


Transocean Winner (bildet) er en halvt nedsenkbar boreinnretning av GVA-4000 design, bygget i 1983 ved Gøtaverken Arendal i Gøteborg i Sverige.

Innretningen eies av Transocean Offshore, og opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd, med hovedkontor i Stavanger.

Transocean Winner fikk Ptils samsvarsuttalelse (SUT) i august 2006.

Thor Gunnar Dahle, Sjefingeniør;
E-post: thor.dahle@ptil.no | 51 87 61 96