Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av undervannsanlegg og rørledningssystemer på Gaupefeltet

BG Norge AS har fått samtykke til bruk av undervannsanlegg og rørledning på Gaupefeltet.


Gaupefeltet tilhører utvinningstillatelse 292 og ligger om lag 240 kilometer sørvest for Stavanger, like ved grensen mot britisk sokkel.

Vanndypet i området er cirka 85 meter.

Planlagt produksjonsstart er 15-20.mars 2012.


 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064