Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av undervannsinnretninger på Balderfeltet

ExxonMobil har fått samtykke til bruk av seks nye undervannsbrønner på Balderfeltet.


ExxonMobil er operatør på Balderfeltet, som ligger i den midtre delen av Nordsjøen, ca 190 km vest for Stavanger. Feltet er bygget ut med undervannsbrønner som er knyttet opp til den flyttbare bolig- og produksjonsinnretningen Balder FPU.

Produksjonen på Balder startet i 1999, og var opprinnelig beregnet avsluttet i 2011. Blant annet som følge av at Ringhornefeltet ble tilknyttet Balder FPU i 2006, har ExxonMobil fått samtykke til å forlenge innretningens levetid til 2019.


 

De seks nye brønnene knyttes til Balder FPU (bildet) ved å kjedes sammen med eksisterende havbrunnsbrønner på feltet. Ptil har nå gitt ExxonMobil samtykke til å ta i bruk det utvidede havbunnsanlegget.


Journal 2013/384