Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av undervannsinnretninger på Jette

Det norske oljeselskap ASA har fått samtykke til bruk av undervannsinnretninger for produksjon av Jettefeltet.


Jettefeltet tilhører utvinningstillatelse 027D og ligger i blokkene 25/7 og 25/8 i Nordsjøen. Feltet ligger om lag 180 kilometer vest for Haugesund og seks kilometer sør for Jotun
Vanndypet i området er cirka 127 meter.

Planlagt produksjonsstart er 19.mars 2013.

 

 

Brev til Det norske oljeselskap ASA

Journal 2013/15