Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Valhall QP og PCP utover planlagt levetid

Samtykke: BP Norge AS (BP) har fått samtykke til bruk av QP og PCP på Valhall utover designlevetid.


I henhold til plan for utbygging og drift (PUD) var levetid for Valhall satt til 2007.

I august 2007 søkte BP om samtykke til bruk av boliginnretningen QP og produksjonsinnretningen PCP utover denne levetiden.

Denne søknaden gjaldt drift av QP fram til 30. september 2010 og drift av PCP fram til 31. desember 2010. Søknaden ble innvilget av Petroleumstilsynet (Ptil) i desember 2007.

I følge planen skulle en ny integrert prosess- og boliginnretning (PH) erstatte QP og PCP i 2010.

Valhall with the new PH facility (source BP)

Valhallfeltet med den nye innretningen PH til høyre (kilde: BP)

På grunn av utfordringer knyttet til leveransen av den nye boligmodulen og til arbeidsomfanget i forbindelse med omkopling til det nye prosessanlegget, blir oppstart av PH forsinket.

Ptil har gitt BP samtykke til bruk av QP fram til 1. september 2012 og PCP til 31. desember 2011.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064