Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Varg utover opprinnelig planlagt levetid

Talisman Energy Norway AS (TENAS) har fått samtykke til bruk av innretninger på Vargfeltet utover designlevetid.


Samtykket gjelder bruk av brønnhodeinnretningen Varg A, stigerør, rørledninger og undervannssystem som knytter Varg A til Petrojarl Varg (FPSO) fram til 2021, og bruk av Petrojarl Varg fram til 2013.

TENAS planlegger å sende en ny søknad om levetidsforlengelse for Petrojarl Varg etter ny klassing.

Varg field
 
Vargfeltet (kilde: OED)

Vargfeltet driftes av Teekay Petrojarl Production AS på vegne av TENAS. Feltet ble oppdaget i 1984. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1996, mens produksjonen startet opp i 1998.

Opprinnelig designlevetid var for

  • feltinstallasjoner: 15 år
  • skrog Petrojarl Varg: 15 år
  • struktur Varg A: 15 år
  • prosessutstyr Petrojarl Varg: 8 år
  • prosessutstyr Varg A: 10 år
  • brønner: 10 år
  • rørledninger: 15 år

Designlevetiden var basert på de reserveanslag og produksjonsprofil som ble oppgitt i PUD.

Reserveanslagene har i etterkant blitt økt flere ganger basert på boring av nye brønner, ny og bedre reservoarmodell og bruk av ny teknologi.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |