Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av West Alpha for boring og komplettering av brønn på Alvefeltet

Statoil har fått samtykke til bruk av West Alpha for boring og komplettering av brønn 6507/3-L-4 H/AH på Alvefeltet


Samtykket gjelder bruk av den flyttbare boreinnretningen West Alpha til boring av brønn 6507/3-L-4H/AH på Alvefeltet, som tilhører utvinningstillatelse 159 B. Feltet bygges ut med undervannsløsninger.

Brønnen bores først for å teste olje-vannkontakten i en tilgrensende formasjon. Den nederste delen av brønnen vil deretter bli permament plugget og produksjonsbrønnen boret og komplettert ved hjelp av et sidesteg inn i den produserende formasjonen. Når brønnen er ferdigstilt skal den knyttes opp mot produksjonsinnretningen på Nornefeltet, som ligger 16 kilometer nordøst for Alve.

Brønnen har geografiske koordinater N 65° 58’ 06.398”, Ø 07° 48’ 36.374”. Vanndypet på stedet er 368 meter.

Boringen vil tidligst starte 15. mai 2010 og har en anslått varighet på 60 - 75 dager.

 

West Alpha (bildet) er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av type "Dyvi Drilling Ultra Yatzy". Den ble bygget i 1986.

Innretningen som eies og opereres av Seadrill Offshore AS, fikk samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2001 (lenke).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Thor Gunnar Dahle, Sjefingeniør;
E-post: thor.dahle@ptil.no | 51 87 61 96