Gå til hovedinnhold

Samtykke til fjerning av Statfjord C SPM-C lastebøye

Statoil Petroleum AS har fått samtykke til fjerning av SPM-C lastebøye på Statfjordfeltet.


Lastebøyen på Statfjord C ligger plassert i Nordsjøen i blokk 33/9 og har følgende posisjon:

  • 61° 16' 51, 80" N
  • 01° 53' 01, 80" Ø

Vanndypet på stedet er 145,7 meter.

Aktiviteten planlegges igangsatt i løpet av juli 2012.

 


Statfjord C (foto statoil.com)

 

Statfjord er et oljefelt som ligger på begge sider av grenselinjen mellom norsk og britisk kontinentalsokkel i Tampenområdet.

Brev til Statoil

Journal 2012/847

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77