Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Aker Barents - brønn 25/1-12

Det norske oljeselskap (Det norske) har fått samtykke til leteboring i Nordsjøen med den flyttbare innretningen Aker Barents.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 25/1-12 i utvinningstillatelse 460.

Brønnen er lokalisert cirka 175 km vest for Bergen og cirka 31 km nord for Heimdal.

Brønnen har de geografiske koordinatene N 59º 51' 28.86'', Ø 2º 11' 04.91'', og vanndypet på stedet er 102 meter.

Forventet oppstart for boring er i andre kvartal 2012. Varigheten for aktiviteten er beregnet til cirka 40 dager.

Aker Barents er en såkalt 6. generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning konstruert i henhold til H-6e konsept for boreoperasjoner på vanndyp opptil 3000 meter og i arktiske strøk.

Innretningen ble levert som nybygg sommeren 2009, bygget av Aker Solutions ved Stord verft i Norge. Aker Barents fikk Ptils samsvarsuttalelse (SUT) 10. juli 2009.

Innretningen eies og opereres av Aker Drilling, med hovedkontor i Stavanger.

Thor Gunnar Dahle, Sjefingeniør;
E-post: thor.dahle@ptil.no | 51 87 61 96