Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Aker Barents - brønn 6305/9-2

Det norske oljeselskap (Det norske) har fått samtykke til leteboring i Norskehavet med den flyttbare innretningen Aker Barents.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 6305/9-2 i utvinningstillatelse 468.

Brønnen er lokalisert cirka 54 nautiske mil nordvest for Kristiansund og cirka 73 nautiske mil sørvest for Draugen.

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 63° 26' 51.86'', Ø 5° 54' 53.37''. Vanndyp på stedet er 274 meter.

Forventet oppstart for boring er i siste halvdel av november 2010. Varigheten for aktiviteten er beregnet til cirka 45 dager.

Det norske har forhåndsinstallert brønnfundament og beskyttelsesstruktur med Island Enforcer i forkant av aktiviteten.

Aker Barents er en såkalt 6. generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning konstruert i henhold til H-6e konsept for boreoperasjoner på vanndyp opptil 3000 meter og i arktiske strøk.

Innretningen ble levert som nybygg sommeren 2009, bygget av Aker Solutions ved Stord verft i Norge.

6305/9-2 blir den syvende brønnen som Aker Barents borer siden innretningen ble ferdigstilt i 2009, de to siste brønnene var for Shell Exploration.

Aker Barents fikk Ptils samsvarsuttalelse (SUT) 10. juli 2009 (lenke).

Innretningen eies og opereres av Aker Drilling, med hovedkontor i Stavanger.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |