Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Aker Barents i blokk 7220/7

Statoil har fått samtykke til leteboring i Barentshavet med boreriggen Aker Barents, som opereres av Aker Drilling.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 7220/7-1, som tilhører utvinningstillatelse 532. Brønnen ligger ca. 200 km fra nærmeste punkt på land som er Ingøya i Finnmark.

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 72° 27' 37,91", Ø 20° 09' 08,69". Vanndypet på stedet er ca. 367 meter.

Planlagt tidspunkt for borestart er første halvdel av desember 2011. Aktiviteten har en forventet varighet på ca. 57 dager.
 

Aker Barents er en såkalt 6. generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av typen H-6e. Innretningen kan bore på vanndyp opptil 3000 meter og i arktiske strøk.

Innretningen ble levert som nybygg sommeren 2009 og er bygget av Aker Solutions ved Stord verft i Norge.

Lenke: Aker Barents har fått samsvarsuttalelse

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064