Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard – brønn 15/6-11 S

Statoil har fått samtykke til leteboring i Nordsjøen med den flyttbare innretningen Ocean Vanguard.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 15/6-11 S, samt opsjon på sidesteg. Brønnen tilhører utvinningstillatelse 303 og ligger ca 17 kilometer nord for Sleipner B.

Lokasjonskart (kilde: Statoil)

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 58° 34' 00.4", Ø 01° 42' 36.5". Vanndyp på stedet er 115 meter.

Aktiviteten planlegges igangsatt så snart Ocean Vanguard har avsluttet boringen av letebrønn 25/5-7. Tidligst tidspunkt for borestart er primo oktober 2010.

Operasjonen har en estimert varighet på 79 dager, inklusiv test.

Ocean Vanguard (tidligere West Vanguard) er en halvt nedsenkbar, 3. generasjons boreinnretning av type Bingo 3000, bygget i 1982. Den opereres av Diamond Offshore Drilling Netherlands B.V.

Innretningen er registrert på Marshall Island med Det Norske Veritas som klasseselskap.

Ocean Vanguard fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2004 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |