Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Polar Pioneer i blokk 7220/8

Samtykke: Statoil har fått samtykke til leteboring av brønn 7220/8-1 med den flyttbare boreinnretningen Polar Pioneer.


Brønnen vil ligge ca 200 km fra land NV for Ingøya i Finnmark og ca 210 km SSØ fra Bjørnøya. Brønnen har følgende geografiske koordinater:

  •  N 72° 29’ 28.96”
  •  Ø 20° 20’ 01.59”

Vanndypet på stedet er 373 meter.

Boringen er planlagt startet i begynnelsen av september og vil ha en varighet på ca 36 døgn. Brønnen vil bli boret i samsvar med retningslinjer lagt til grunn i Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten - Barentshavet (ULB).

Brønnen skal bores med den halvt nedsenkbare flyttbare boreinnretningen Polar Pioneer, som eies og opereres av Transocean. Innretningen ble bygget ved Hitachi Zosen i Japan i 1985, og har gjennomgått flere oppgraderinger. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i mai 2004.

Samtykket er for øvrig gitt under forutsetning av at Statoil foretar innsamling og rapportering av meteorologiske og oseanografiske data, herunder å rapportere dersom iskanten, drivis eller isfjell kommer i nærheten av innretningen. Det er hjemmel i regelverket for å pålegge operatører en slik plikt.

Thor Gunnar Dahle, Sjefingeniør;
E-post: thor.dahle@ptil.no | 51 87 61 96