Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Leader – brønn 15/3-U-7

Ptil har gitt Statoil Petroleum AS (Statoil) samtykke til leteboring i utvinningstillatelse 025 med den flyttbare innretningen Transocean Leader.


Søknaden gjelder grunn gass-pilotbrønn, 15/3-U-7, på Gudrunfeltet, i utvinningstillatelse 025 i Nordsjøen.

Hovedformålet med brønnen er å avklare eventuell grunn gass før installasjon av Gudrun-innretningen, sjekke injeksjonsegenskapene til Utsiraformasjonen samt definere settedyp for 20" sko før borestart av produksjonsbrønnene på Gudrun.

Den planlagte operasjonen har en estimert varighet på 9 døgn.

Ifølge søknaden er boringen av 15/3-U-7 planlagt igangsatt så snart riggen har avsluttet boringen av brønn 15/3-9 for Statoil .

Tidligste oppstart er medio juli 2010.

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

  • 58° 50' 42,6" Nord
  • 01° 44' 41,6" Øst
     

Vanndypet på stedet er 109 meter.

Borelokasjonen ligger cirka 15 kilometer sør for Glitnefeltet, cirka ni kilometer øst for grensen til britisk sektor og om lag 200 kilometer vest av Karmøy.

Transocean Leader (over) er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning som eies og opereres av Transocean Offshore North Sea Ltd. Den ble levert i 1987 fra Hyundai Heavy Industries i Korea.

Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil 16.12.2004.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77