Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med West Alpha – brønn 6407/12-3

Samtykke: Centrica Energi har fått samtykke til leteboring i Norskehavet med den flyttbare innretningen West Alpha.


Når en operatør vil starte aktivitet på norsk sokkel, må det innhentes samtykke fra myndighetene.

HMS-myndigheten sier ved utstedelse av samtykket at man har tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer og i henhold til de opplysninger som er gitt i samtykkesøknaden

Les mer

Samtykket gjelder boring av letebrønn 6407/12-3 som tilhører utvinningstillatelse 470. Brønnen ligger cirka 126 kilometer nord for Kristiansund (kartet) og ti kilometer øst for Draugen.

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 64° 14' 17.573",  Ø 7° 48' 54.545". Vanndyp på stedet er 288 meter.

I følge samtykkesøknaden er borestart i april/mai 2010. Aktiviteten har en forventet varighet på 20 dager.

West Alpha er en Ultra Yatzy boreinnretning, bygget i 1986. Innretningen er modifisert flere ganger og er registrert i Panama med Det Norske Veritas som klassifiseringsselskap.

West Alpha opereres av Seadrill med operasjonskontor i Stavanger. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2001.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064