Gå til hovedinnhold

Samtykke til oppstart av konstruksjonsarbeid på Kalstø

Ptil har gitt Gassco AS (Gassco) samtykke til oppstart av konstruksjonsarbeidet på Kalstø ilandføringsanlegg for rørledninger.


Samtykket omfatter arbeid i forbindelse med Kalstø robustness project (Karp), og består av en total oppgradering av elektro- og automasjonssystemet på Kalstøanlegget, bypass av Statpipe piggefasiliteter og installasjon av et nytt nødavstengningsventil-arrangement.

Kalstø ligger på vestsiden av Karmøy i Rogaland, og er et teknisk anlegg for ilandføring av fire gassrørledninger (Statpipe (2), Sleipner og Åsgard). Etter ilandføring på Kalstø transporteres gassen videre i rør til gassbehandlingsanlegget på Kårstø.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77