Gå til hovedinnhold

Samtykke til større ombygging på Gullfaks B

Statoil ASA har fått samtykke til oppgradering av vanninjeksjonssystemet på Gullfaks B (GFB).


Det eksisterende vanninjeksjonssystemet på GFB er utsatt for degenerering av hovedkomponentene i systemet.

Et av målene med modifikasjonen er å øke kapasiteten i vanninjeksjonssystemet fra dagens nivå på 35000 kubikkmeter per døgn til 70000 kubikkmeter per døgn. I tillegg skal det installeres en ny kraftkabel mellom Gullfaks A (GFA) og GFB.

Ombyggingen vil foregå med innretningene i normal drift.

Eksisterende 20” overføringslinje for injeksjonsvann mellom GFA og GFB vil ikke lenger bli benyttet når det nye anlegget på GFB settes i drift. Rørledningen vil bli frakoblet og blindet i begge ender.

I følge planen vil arbeidene være avsluttet våren 2013.

Om Gullfaks
Gullfaksfeltet inneholder olje og gass, og ligger i blokk 34/10 i den nordlige delen av Nordsjøen. Hovedfeltet er bygd ut med tre store produksjonsinnretninger med betongunderstell.

Gullfaks A startet produksjonen 22. desember 1986, Gullfaks B (bildet) den 29. februar 1988 og Gullfaks C den 4. november 1989.

Oljen lastes i bøyer på feltet, mens gassen blir transportert i rørledning for behandling på gassanlegget på Kårstø i Rogaland. Derfra går gassen til eksport.

Gullfaks A benyttes til lagring og utskiping av stabil råolje fra feltene Vigdis og Visund.

Olje og gass fra Gullfaks B overføres til A og C for behandling og lagring.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |