Gå til hovedinnhold

Samtykke til utføring av Bio-etanol prosjektet på Slagentangen

Esso Norge AS har fått samtykke til utføring av Bio-etanol prosjektet på raffineriet på Slagentangen.
Slagentangen (kilde: Esso)

Samtykket gjelder design og installasjon av nytt prosessutstyr for å kunne importere Bio-etanol samt blande dette inn i bensinprodukter ved raffineriet.

Installasjon omfatter en tank (10000 kubikkmeter) for lagring av etanol med tilhørende rørforbindelser, ventiler og pumper.

Det vil også bli utført elektro- og instrumentarbeid.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |