Gå til hovedinnhold

Spirit får samtykke til bruk av Oda

Vi har gitt Spirit Energy (Spirit) samtykke til å ta i bruk innretningane på Odafeltet.


Ein operatør må få samtykke frå Ptil ved ulike milepælar, blant anna før ei innretning eller delar av den vert tatt i bruk.

Les meir om samtykkeordninga her.

Spirit er operatør for Odafeltet, som ligg i blokk 8/10 i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, ti kilometer aust for Ula.

Feltet blei påvist i 2011 og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjend i mai 2017. Odafeltet er under utbygging, med planlagd produksjonsstart februar/mars 2019.

Utbyggingskonseptet er ei havbotnramme med to produksjonsbrønnar knytt til Ula og ein injeksjonsbrønn for trykkstøtte.

Vi har nå gitt Spirit samtykke til å ta i bruk innretningane på Odafeltet.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77