Gå til hovedinnhold

Statoil får samtykke til bruk av COSLPioneer til boring og komplettering av produksjonsbrønn på Visund

Statoil har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen COSLPioneer til boring og komplettering av produksjonsbrønn 34/8-C-1 på Visundfeltet.


Visund er et oljefelt som ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, ca 130 km vest for Florø. Feltet er bygget ut med en halvt nedsenkbar bolig-, bore- og prosessinnretning. Produksjonen på feltet startet i 1999.

Brønnen som skal bores er en produksjonsbrønn på Visund Nord, som er bygget ut med en havbunnsramme 10 km nord for Visundinnretningen. Havdypet på stedet er 377 meter.

Arbeidet er planlagt påbegynt i oktober 2013 og har en beregnet varighet på 140 dager.

Vi har gitt Statoil samtykke til bruk av COSLPioneer til disse aktivitetene.

Aktivitetene skal gjennomføres med den flyttbare boreinnretningen COSLPioneer.
 

COSLPioneer (bildet) er av typen GM4000 og ble bygget ved Yantai Raffles Shipyard, Kina i 2010. Innretningen eies og opereres av COSL Drilling Europe. Den er registrert i Singapore og har klasse i DnV. COSLPioneer fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i juni 2011.

Journal 2013/917

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064