Gå til hovedinnhold

Statoil får samtykke til bruk av Scarabeo 5 til rekomplettering av produksjonsbrønn på Kristin

Statoil har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Scarabeo 5 til rekomplettering av produksjonsbrønn 6406/2-S-1 på Kristinfeltet.


Kristin er et gass-/kondensatfelt som ligger i Norskehavet VNV for Namsos og ca 17 km SV for Åsgard A-innretningen. Feltet er bygget ut med havbunnsanlegg og med en halvt nedsenkbar prosessinnretning. Havdypet i området er ca 370 meter.

Brønnen som skal rekompletteres ble boret og satt i produksjon i 2005, men har vært innstengt siden 2011. Statoil, som operatør for feltet, ønsker nå å gjenoppta produksjon fra brønnen. Ptil har gitt samtykke til rekomplettering av brønnen i samsvar med Statoils søknad.

Arbeidet er planlagt påbegynt tidligst i første halvdel av september og har en beregnet varighet på 69 dager.

Kompletteringen skal gjennomføres med den flyttbare boreinnretningen Scarabeo 5.
 


Photo: Saipem

Scarabeo 5 (bildet) er av typen ME 4500 og ble bygget ved Fincantieri Shipyard i Genova, Italia i 1990. Innretningen opereres av Saipem Norway. Den er registrert på Bahamas og har klasse i ABS. Scarabeo 5 fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i mai 2003.

Journal 2013/917

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064