Gå til hovedinnhold

Statoil får samtykke til leiteboring

Statoil har fått samtykke til å bore leitebrønn 7317/9-1 i Barentshavet.


Statoil er operatør i utvinningsløyve 718 i Barentshavet, og har fått vårt samtykke til å bore leitebrønn 7317/9-1 i eit prospekt kalla Koigen Central.

Brønnen vil ha dei geografiske koordinatane:

73° 27' 50.45" N
17° 48' 10.64" A

Boringa vil tidlegast starte i august 2017 og er planlagd å vare i 32 døgn.

Brønnen vil bli bora med den flyttbare boreinnretninga Songa Enabler, eigd og operert av Songa Offshore. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77