Gå til hovedinnhold

Statoil har fått samtykke til videre drift av Brage

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått samtykke til videre drift av Brageinnretningen, som følge av at ny teknologi har ført til nye løsninger som kan øke utvinningen fra feltet.


Statoil er operatør på Brage, som er et oljefelt  i den nordlige delen av Nordsjøen, mellom Oseberg og Troll. Feltet er bygget ut med en produksjons-, bore- og boliginnretning med stålunderstell på 140 meter havdyp. Produksjonen på feltet startet i 1993. Brageinnretningen ble konstruert for en antatt levetid på 20 år.

Videre drift av en innretning ut over opprinnelig planlagt levetid forutsetter at operatøren innhenter nytt samtykke til bruk.
 


Brageinnretningen 

Ptil har nå gitt samtykke til bruk av innretningen fram til april 2015, da de aktuelle utvinningstillatelsene utløper. Dersom Olje- og energidepartementet innvilger søknad fra Statoil om forlengelse av utvinningstillatelsene fram til 2030, vil dette betinge at det søkes om nytt samtykke til bruk fra Ptil.

Samtykket er gitt blant annet på bakgrunn av Statoils dokumentasjon av vurderinger som konkluderer med at innretningen kan drives videre sikkerhetsmessig forsvarlig og i samsvar med krav i regelverket.


Journal 2011/866

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77