Gå til hovedinnhold

Hvem er hvem i Sikkerhetsforum?

I desember 2012 presenterte vi noen av Sikkerhetsforums medlemmer gjennom nye og eldre intervjuer. I dag gir vi ekstra plass til to av representantene fra arbeidstakersiden.


Sikkerhetsforum, sentral arena for tre-partssamarbeid i petroleumsnæringen, ledes av Ptil-direktøren og driftes av Ptil. Arenaen består av erfarne fagfolk og ledere fra følgende sammenslutninger:

  • Norsk olje og gass
  • Norsk Industri
  • Norges Rederiforbund
  • Lederne
  • Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE)
  • Fagforbundet for industri og energi (IE)
  • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
  • Fellesforbundet
  • De Samarbeidende Organisasjoner (DSO)

I dag presenterer vi to av representantene fra arbeidstakersiden:

 
 
Verdensborger med tro på "den norske modellen":
Intervju med Ali Reza Tirna, yrkeshygieniker i LO

 
 
 
Mandalitt i transitt:
Intervju med Mohammad Afzal, HMS-sekretær i Fellesforbundet

 

 

Tett på Sikkerhetsforum
Vi får stadig henvendelser fra folk i næringen som ønsker å delta på Sikkerhetsforums møter. Møtene er imidlertid ikke åpne for alle, her har de største sammenslutningene allerede utnevnt sine representanter.

For å gjøre møtene og prosessene i Sikkerhetsforum mest mulig tilgjengelig for alle interesserte, utarbeides det detaljerte referater fra møtene. Disse presenteres også i kortform i forbindelse med publiseringen, sammen med presentasjoner og annen dokumentasjon fra møtene.

Denne informasjonen er en del av Ptils nyhetsformidling. Dersom du ikke er abonnent på våre nyheter, kan du gå inn her.