Gå til hovedinnhold

Paradoksalt partssamarbeid

Partssamarbeidet i petroleumsnæringen omtales ofte som selve bærebjelken i sikkerhetsarbeidet. Derfor er det et paradoks at svært få folk i bransjen vet hvem som er hvem på tre-partsarenaen Sikkerhetsforum.


Sikkerhetsforum har i over ti år samlet erfarne representanter for de store sammenslutningene både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i norsk petroleumsnæring til debatt og handling om sikkerhets- og arbeidsmiljørisikoen i bransjen. Hele tida under ledelse av Ptil-direktør Magne Ognedal.
 
Viktige og langsiktige prosjekter og prosesser for mer kunnskap, gode tiltak og bedre styring av storulykkes- og arbeidsmiljørisikoen i bransjen er forankret i Sikkerhetsforum.
 
Alt er dokumentert gjennom omfattende referater og  oppdaterte oversikter over løpende saker.

Her finner du også Sikkerhetsforums områder for prioritert innsats.
 
Mer informasjon finner du på Sikkerhetsforums eget område: www.ptil.no/sikkerhetsforum
 
Sikkerhetsforums medlemmer
Lurer du på hvilke organisasjoner som er representert og hvem som sitter i Sikkerhetsforum?
 
Her kan du bli kjent med to av de ferskeste medlemmene:
 

Sikker og bevisst:
Intervju med 
Marianne Bjelland, HMS-direktør for norsk sokkel i Statoil (Norsk olje og gass)
 

Jordnær type uten høydeskrekk:
Intervju med
Thorbjørn Jensen, direktør for forretningsenheten Fabrikasjon og Produkter, Kaefer Energy (Norsk Industri).

 


Vi følger på med flere intervjuer av nye medlemmer utover vinteren.

Her kan du bli bedre kjent med noen av veteranene i Sikkerhetsforum.