Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsforums årskonferanse 2013: Tid for taktskifte?

Med en virksomhet hvor tempoet er høyt og stadig flytter nordover, har næringen mange sikkerhetsutfordringer å ta tak i. Er det tid for et taktskifte? Dette var hovedtemaet for Sikkerhetsforums årskonferanse 2013. Programmet tok også for seg læring, blant annet gjennom Alexandra Bech Gjørvs refleksjoner rundt 22. juli-kommisjonens arbeid og rapport.


- Sikkerhetsforum er en viktig arena som vil bli videreført og skal satses på, fastslo Ptils nye direktør og leder for Sikkerhetsforum, Anne Myhrvold, under konferansen.

Det rikholdige programmet for dagen inneholdt foredrag og debatter om en rekke tema.

Refleksjoner etter 22. juli-kommisjonen
Et høydepunkt på programmet var Alexandra Bech Gjørvs nøkterne, men gripende refleksjoner om 22. juli-kommisjonens arbeid og hovedkonklusjoner.

- Jeg har blitt spurt om å snakke om 22. juli-kommisjonen veldig mange ganger og hva man kan lære av den. Min erfaring er at den beste måten å lære på, er å reflektere over hendelsen selv. Jeg har derfor vært tilbakeholden med å "oversette" rapporten, men forteller om den på en måte som forhåpentligvis får folk til å tenke selv, sa kommisjonslederen til en lydhør forsamling.

Liv & Lære
Jorunn Tharaldsen presenterte Ptils læringsprosjekt om helhetlig læring, hvor den bærende ideen er at skal læring finne sted, da må vi både ha kunnskap om fortida, samtidig som vi må ha oversikt og innsikt i utfordringene i vår egen tid - og hele tida være forberedt på framtidas utfordringer.

Stø kurs nordover?
En egen bolk på programmet var viet nordområdene, med både innlegg og dialog omkring forventninger fra og til industrien når en går inn i enda mer nordlige farvann.

Taktskifte for trepartssamarbeidet?
Sikkerhetsforum selv ble også satt under lupen, med debatt om veien videre i forbindelse med skifte i ledelsen, og utfordringene i næringen.

Fulltegnet
Sikkerhetsforums årskonferanse – den ellevte i rekken – var også i år fulltegnet. Den store interessen bekrefter konferansens betydning for de som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.