Gå til hovedinnhold

Standarder

Her finner du lenker til nettsteder hvor du kan bestille eller laste ned standarder som det er vist til i forskriftene.


I veiledningene til forskriftene vises det ofte til anerkjente industristandarder som en anbefalt måte å oppfylle forskriftens bestemmelser på.

Et regelverkskrav anses å være oppfylt dersom man legger en slik anbefalt løsning til grunn. Det er likevel fullt mulig å velge en alternativ løsning. Da må det imidlertid dokumenteres at kravet er oppfylt på en måte som er minst like god som den anbefalte.

Hvem er ansvarlig for standardene?
Det er næringen selv som utvikler og forvalter industristandardene. Robustheten til standardene avhenger av at selskapene går sammen om å finne de beste løsningene. Det er ressursbesparende, samtidig som industriens ansvar synliggjøres.

Myndighetene følger arbeidet nøye, og er blant annet observatør i en rekke standardiseringskomiteer. Ptil vurderer også egnetheten av standardene i forhold til det sikkerhetsnivået som ønskes oppnådd.

Betalingsmur
Enkelte bransjestandarder er fritt tilgjengelige (DNV GL og IMCA), mens de fleste krever betaling.

Standard Online
Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn. Formidler standarder, bl.a. NS-, NEK-, EN-, NS-, ISO- , IEC-, API-, ASTM- og ASME-standarder.

NORSOK 
NORSOK-standarder (merk at det er innført betalingstjeneste for alle NORSOK-standarder).

DNV GL
DNV GL

Norsk olje og gass
Norsk olje og gass’ retningslinjer

American Petroleum Institute (API)
API

Norsk Elektroteknisk komité (NEK)
Formidler NEK, EN og IEC-standarder

International Maritime Organization (IMO)
IMO-koder og resolusjoner

Nordtest (NT)
NT-metoder

The International Marine Contractors Association (IMCA)

American Gas Association (AGA)

ASTM International (ASTM)

The International Organization of Legal Metrology (OIML)

Petrotechnical Open Software Corporation (POSC)