Gå til hovedinnhold

Deepwater Horizon-katastrofen: Fokusområder for Ptil etter Salazars rapport

Petroleumstilsynet (Ptil) har nå satt rammene for hvilke punkter fra den såkalte Salazar-rapporten som skal gjennomgås med tanke på mulige konsekvenser i Norge etter katastrofen på Deepwater Horizon.


Ptil publiserte 15. juni en vurdering av våre foreløpige konklusjoner etter rapporten som USAs innenriksminister, Ken Salazar, avga etter ulykken i Mexicogolfen (lenke til rapporten).

Sammenligningen Ptil gjorde med hans 21 punkter, viste at de aller fleste er ivaretatt i norsk regelverk, men at vi ville se nærmere på fire-fem av disse.

Punktene er nå konkretisert, og Ptil har besluttet å iverksette analyser av følgende områder i Norge:

 • Brønnintegritet – herunder:
  1. Organisatoriske faktorer; opplæring, trening og kvalifisering av personer som utfører kritiske funksjoner i planlegging og gjennomføring av brønnoperasjoner.
  2. Operasjonelle og tekniske styringssystemer for brønnkontroll.
  3. Operasjonelle krav og vedlikeholdskrav til utblåsningssikring (BOP). Eksisterende systemer for sertifiseringskrav til BOP vil også bli vurdert.
 • Brønndesign og brønnkonstruksjon

  Deler av arbeidet under punktene over vil gjøres i samarbeid med Well Integrity Forum (WIF), en gruppe som ble opprettet på initiativ fra Ptil i 2006 og er underlagt OLF (Oljeindustriens Landsforening).
  Denne gruppen har allerede arbeidet med flere av problemstillingene som er skissert ovenfor.
  (Lenke til relevant artikkel om WIFs arbeid med brønnintegritet fra 2008)
   
 • Beredskapsprinsippene som ligger til grunn for å stanse en eventuell undervannsutblåsing i Norge.
  Omtalt i egen artikkel (lenke)

Se høyre marg for lenke til mandatet for Ptils prosjektgruppe som følger opp Deepwater Horizon-katastrofen.