Gå til hovedinnhold

Referat fra ekstraordinært møte i Regelverksforum 25.3.2010

Regelverksforum avholdt ekstraordinært møte i Petroleumstilsynet 25. mars 2010. Tema var "Hvordan vurderes overvekt i sammenheng med helsekrav i petroleumsvirksomheten", og møtet kom i stand etter forespørsel fra helsemyndighetene:


Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering.

Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og helsemyndighetene.

Lenker:

Kontaktperson for Regelverksforum i Petroleumstilsynet:
Annika Svanevik (faglig sekretær)
E-post: Annika.Svanevik@ptil.no