Gå til hovedinnhold

RNNP 2011

Her finner du sammendragsrapport sokkel, hovedrapport sokkel og landrapport for 2011. Tabellen viser rapportene med direktelenker til relevante kapitler.


SAMMENDRAGSRAPPORT SOKKEL - 2011

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 1 og 2
 Metode  Kapittel 3

Resultater etter tema:
 Spørreundersøkelse

 

 
 Kapittel 5

 

 Risikoindikatorer
- Helikoptertransport
 Kapittel 7

 Risikoindikatorer
 - Storulykke

  •  hydro-karbonlekkasjer
  • branner
  • konstruksjonsskader
 Kapittel 8

 Risikoindikatorer
 - Barrierer mot storulykke 

 Kapittel 9

 Alvorlige personskader

 Kapittel 10

 Risikoindikatorer
 - Arbeidsmiljøfaktorer

  • støy
  • kjemisk arbeidsmiljø
  • ergonomi

 Kapittel 11

 Andre indikatorer

  • fallende gjenstander
  • lossing av olje
  • evakuering
  • mann over bord
  • full strømsvikt
  • dykkerulykker
  • H2S-utslipp
 Kapittel 12
 Sammenstillinger:  
 Oversikt tabeller  Side 8
 Oversikt figurer  Side 8


HOVEDRAPPORT SOKKEL - 2011

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 0
 Metode  Kapittel 2
 Datagrunnlag  Kapittel 3
Resultater etter tema:
Spørreundersøkelse
 
 
Kapittel 4
 
 Risikoindikatorer
- Helikoptertransport
 
  Kapittel 5
 

 Risikoindikatorer
- Storulykke

  •  hydro-karbonlekkasjer
  • branner
  • konstruksjonsskader
  Kapittel 6
 

 Risikoindikatorer
 - Barrierer mot storulykke 

 Kapittel 7

 Alvorlige personskader

 Kapittel 8

 Risikoindikatorer - Arbeidsmiljøfaktorer

  • støy
  • kjemisk arbeidsmiljø
  • ergonomi

 Kapittel 9

 Årsaksforhold og tiltak knyttet til brønnkontrollhendelser
 
 Kapittel 10
 Andre indikatorer
  • fallende gjenstander
  • lossing av olje
  • evakuering
  • mann over bord
  • full strømsvikt
  • dykkerulykker
  • H2S-utslipp
 Kapittel 11
 
 Sammenstillinger:  
 Oversikt tabeller  Side 12
 Oversikt figurer  Side 16
  Aktivitetsnivå 2010  Vedlegg A
  Spørreskjema  Vedlegg B


LANDRAPPORT 2011

Hovedkonklusjoner  Kapittel 0
 Metode  Kapittel 2
 Datagrunnlag  Kapittel 3
Resultater etter tema:
Spørreundersøkelse
 
 Kapittel 4

 Risikoindikatorer
- Storulykke

  •  hydro-karbonlekkasjer
  • branner
  • konstruksjonsskader
Kapittel 5
 

 Risikoindikatorer
 - Barrierer mot storulykke 

 Kapittel 5.3

 Alvorlige personskader

 Kapittel 6

  Risikoindikatorer - Arbeidsmiljøfaktorer

  • støy
  • kjemisk arbeidsmiljø
  • ergonomi

 Kapittel 7

 Sammenstillinger:  
 Oversikt tabeller  Side 13
 Oversikt figurer  Side 15
  Aktivitetsnivå 2010  Vedlegg A
  Spørreskjema  Vedlegg B