Gå til hovedinnhold

Møteserie med leverandører av sementeringstjenester

Vi har hatt møte med tre bore- og brønnserviceentreprenører for å få økt kunnskap om hvordan disse selskapene er involvert i planlegging, gjennomføring og evaluering av sementoperasjoner på norsk sokkel.


Møtene ble gjennomført i perioden 17. til 20. april 2018. Selskapene vi førte tilsyn med var Baker Hughes Norge AS, Schlumberger Norge AS og Halliburton AS.

Målet med møteserien var å få økt kunnskap om hvordan disse selskapene er involvert i planlegging, gjennomføring og evaluering av sementoperasjoner på norsk sokkel. I tillegg ønsket vi informasjon om hvilket arbeid som pågår for å effektivisere sementeringsoperasjoner med eksempelvis bruk av fartøy og digitalisering/automatisering.

Tema som ble tatt opp i møtene var blant annet:

  • Endringer i primærsementering av foringsrør som følge av negative erfaringer ved tilbakeplugging av brønner
  • Løsninger i forbindelse med sementering av utfordrende brønner (HPHT, multilaterale, horisontale osv.)
  • Rutiner for endelig testing av sementblandinger før bruk
  • Involvering/status med hensyn til fjernoperering/digitalisering/automatisering
  • Bruk av kveilerør og sementering fra fartøy
  • Kunnskapsutvikling/ny teknologi/nye materialer for etablering av barrierer i brønnen

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77