Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med prosjekteringen av livbåtene for Skarv

Ptil har ført til med prosjekteringen av livbåtene for Skarv, hvor BP er operatør. Tilsynet avdekket forbedringspunkter knyttet til kvalitetssikringssystemer og programvare.


Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med BP 18. mars 2010 hos FEDEM TECH i Trondheim og 8. april hos Petroleumstilsynet i Stavanger. Tilsynet var knyttet til prosjekteringen av livbåtene til Skarv.

Om Skarv
Skarvfeltet er lokalisert i Norskehavet, ca 200 km vest for Sandnessjøen (kartet).

BP leverte plan for utbygging, anlegg og drift av Skarv 29. juni 2007. Planen omfatter Skarvfunnet, som inneholder olje og gass, og Idunfunnet, som inneholder gass. Plan for utbygging og drift (PUD) gjelder for utbygging og drift av Skarvforekomster.

Bakgrunn
Bakgrunn for tilsynet var at arbeidet med livbåtene på Skarv nærmer seg ferdigstillelse, og at BP planlegger å søke om samtykke til bruk av innretningen.

Ved dette tilsynet ble det vektlagt å se til at prosjekteringen ble gjort på en fagmessig god måte og innenfor rammer av god praksis for prosjektering.

Mål
Målet med tilsynet var å se til at prosjekteringen av livbåtene foregikk i samsvar med regelverket.

Resultat
Det ble avdekket forbedringspunkter knyttet til kvalitetssikringssystemer og programvare.
 

,
E-post: |