Gå til hovedinnhold

Rapport: Styring av storulykkesrisiko og virksomhetsstyring

Ptil har siden 2008 ført tilsyn med hvordan ledelsen i en gruppe utvalgte selskaper holder oversikt over og arbeider for å redusere storulykkesrisiko. Funnene fra denne tilsynsaktiviteten blir nå oppsummert i en samlerapport.


Tilsynsaktiviteten som omtales i denne rapporten er rettet mot storulykkesrisiko og hvordan selskaper og lisensgrupper forholder seg til slik risiko i styring av virksomheten. Aktiviteten er avgrenset til det som i dette angår selskapsledelsens perspektiv, informasjonsgrunnlag og handlinger.

Formålet med tilsynsaktiviteten har vært å få innsyn i hvordan selskapsledelsen forholder seg til storulykkesrisiko i selskapets virksomhet, og hvordan dette påvirker selskapsledelsens beslutninger og initiativ. Dette omfatter også hvordan selskapene utøver rettighetshaverfunksjonen.

Tilsynsaktiviteten har siden 2008 omfattet tilsyn rettet mot 15 selskaper, og i 2010 også mot tre rettighetshavergrupper. Aktiviteten har gitt økt innsyn i hvordan selskapsledelsen orienterer seg og prioriterer i det som angår styring og storulykkesrisiko, dette også i rettighetshaverfunksjonen.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064