Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Aker BP – Ivar Aasen

I perioden 5. – 7. desember 2017 førte vi tilsyn med Aker BP og selskapets styring av risiko for alvorlig helseutfall og med tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Aker BPs styring av arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning på Ivar Aasen var i samsvar med regelverkets krav. 

 
Resultat
Det ble under tilsynet identifisert tre avvik knyttet til:
Arbeidsmiljøkartlegging etter organisatoriske endringer
Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager
Helserisiko ved benzeneksponering 
 
Det ble videre identifisert forbedringspunkter knyttet til:
Oppfølging av arbeidsmiljøforhold fra prosjekt til drift
Helseskadelig støy
Opplæring i helserisiko innen ergonomi
 
Aker BP har fått frist til 23. februar 2018 med å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77