Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Aker BP - Valhall

Vi har ført tilsyn med Aker BP rettet mot arbeidsmiljø og operasjonelle forhold i boreområdene på innretningene DP, IP og WP på Valhallfeltet.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 26. september til 5. oktober 2017. Målet med tilsynet var å etterprøve AkerBPs styring av HMS-forhold i bore- og brønnaktiviteter på land og på Valhallfeltet.

Tilsynet identifiserte avvik og forbedringspunkter innenfor følgende områder:

 • Verneombud og arbeidstakermedvirkning
 • Arbeidsmiljøkartlegging etter organisatoriske endringer
 • Hørselskadelig støy
 • Kjemisk eksponering
 • Utforming av innretninger
 • Oppfølging av styringssystemet
 • Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere
 • Opplæring i arbeidsmiljøforhold
 • Personellkompetanse
 • Samtidige aktiviteter
 • Oppfølging av hendelser

Vi har bedt AkerBP innen 1. februar 2018 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77