Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsmiljø på West Elara

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 4.7. til 7.7.2011 tilsyn med arbeidsmiljøforhold på innretningen West Elara.


Bakgrunn
Ptils aktivitet ble utført som en del av saksbehandlingen av selskapets søknad om samsvarsuttalelse (SUT). Innretningen skal benyttes som boreinnretning for Statoil på norsk kontinentalsokkel.

Mål
Målsetting med tilsynsaktiviteten var å verifisere at utvalgte tekniske arbeidsmiljømessige forhold på innretningen var utformet i henhold til gjeldende krav i regelverket.

Resultat
Hovedinntrykket er at Seadrill i hovedsak har etablert hensiktsmessige prosesser for å følge opp ivaretakelse av arbeidsmiljømessige forhold i ulike områder på innretningen.

Det har gjennom prosjektets verifikasjonsaktiviteter blitt avdekket en betydelig mengde avvik fra regelverkets arbeidsmiljøkrav, noe som i stor grad skyldes mangelfull oppfølging. 

Det gjenstår fremdeles mye arbeid med å korrigere avvik. Det kunne vises til god styring og status med hensyn til å rette opp identifiserte mangler.

Det ble under tilsynet avdekket nye avvik knyttet til:

 • Arbeidsmiljø
 • Nødbelysning
 • Utforming av boligkvarteret
 • Arbeidsmiljøforhold i boligkvarterområdet
 • Materialhåndtering med traller
 • Gaffeltruckrute
 • Atkomst
 • Reservesystem
 • Arbeidsplasser for rengjøring, rensing og avfetting av anleggsdeler
 • Oppbevaringsplass for permanent personlig verneutstyr
 • Forhold i sveiseverksted
 • Ergonomiske forhold i vaskeriet
 • Tilrettelegging av oppvaskrommet 

Videre ble det avdekket forbedringspunkter knyttet til:

 • HMI-forhold i kontrollrom CCR
 • Lagringssteder for kjemikalier og brennbare væsker
   

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064