Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap - COSLRigmar

Ptil førte i perioden 2. – 4. september 2013 tilsyn med boliginnretningen COSLRigmar. Tilsynet var rettet mot fagområdet beredskap.


Mål for beredskapstilsynet på COSLRigmar var å verifisere innretningens beredskapsorganisasjon, utstyr, og systemer som ivaretar beredskapsfunksjoner.

Tilsynsaktiviteten omfattet:

  • Barrierer og ytelseskrav innen beredskap
  • Evakueringsveier og redningsutstyr
  • Brannvernsutstyr
  • Beredskapsprosedyrer og -organisasjon
  • Trening og øvelser

Resultat

Det ble gjennomført intervju med ledelsen ombord og samtaler med innsatslag og vernetjenesten. En verifikasjonsrunde ble gjennomført på utvalgte områder. Det ble arrangert en beredskapsøvelse og en MOB øvelse.

Tilsynet identifiserte avvik fra regelverket knyttet til overordnet dokumentasjon, beredskapsorganisasjon, brannstasjoner, identitetsmerking av redningsmiddel, merking av rømningsveger, personlige redningsmidler, helidekkonstruksjon, adkomst til og nedgang fra helidekk, brannbekjempelse på helidekk og låsbare dører.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77